SAKA olarak ilk kongremizi Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi adıyla gerçekleştiriyoruz. “teknolojik dönüşüm ve sosyal bilimlerde yeni eğilimler” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre, 17-18-19 Mart 2023 tarihlerinde uzman araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu danışma kurulu rehberliğinde, uluslararası nitelikte düzenlenecektir, akademik dünyanın platformuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinliğin dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. Kongrede sunumu gerçekleşecek tam metin bildiriler intihal programından tarandıktan sonra hakem sürecine girecektir. Hakem sürecinden geçen tam metin bildiriler isteğe bağlı olarak hakemli dergilerde makale ya da ISBN numarası alınarak (Uluslararası Yayınevi) kitap bölümü (aynı zamanda e-kitap) olarak yayımlanacaktır. Kongrede sunulan özet bildiriler ISBN numaralı özet bildiri kitabında yayınlanacaktır.

https://ishacongress.com